Hyvät Uutiset

Sharewoodin Hyvät Uutiset kertovat miten maailmaa pelastetaan - fiksusti ja viihdyttävästi.

Hyvät Uutiset

Kunnat on velvoitettava tilastoimaan löytöeläimensä

Kunnat on velvoitettava tilastoimaan löytöeläimensä

Helsingin eläisuojeluyhdistys HESY ja Eläinsuojeluyhdistys Dewi esittävät tilastointivelvoitteen sisällyttämistä löytöeläinten talteenottopaikkojen ja kuntien sopimukseen.

HESY ja Dewi peräävät Suomen virallisille löytöeläinten talteenottopaikoille tilastointivelvoitetta. Löytöeläintalojen olisi pidettävä tietokantaa, josta selviää niihin tuotujen, niistä alkuperäisille omistajille palautuneiden, uusin koteihin sijoitettujen ja niissä lopetettujen eläinten vuotuinen lukumäärä ja eläinlajijakauma. Tietokantaan olisi merkittävä myös eläimen löytöpaikka ja -aika, ikäarvio, sukupuoli sekä alkuperä, jos talteenottopaikka ottaa löytöeläinten lisäksi vastaan huostaanotettuja tai pitovaikeuksien takia luovutettavia eläimiä. Koska läpinäkyvyys edesauttaa hyvää päätöksentekoa, tilastojen olisi oltava julkisia.

Löytöeläinten tilastointi auttaisi viranomaisia ja kansalaisia hahmottamaan Suomen löytöeläintilanteen sen koko laajuudessa. Tällä hetkellä löytöeläintaloilla ei ole Suomessa velvoitetta tilastoida eläimiään ja löytöeläinten vuotuisista määristä on esitetty vain kyselytutkimuksiin perustuvia arvioita, jotka eivät ole kattaneet kaikkia talteenottopaikkoja ja koko kuntakenttää.

Kyselytutkimusten perusteella yksistään löytöeläintaloille päätyvien kissojen lukumäärän on arvioitu olevan noin 10 000 vuosittain.

– Tämäkin määrä voi olla alakanttiin, ja totuus voi olla karumpi. Kokonaistilanteen hahmottaminen tarkoin luvuin siirtäisi löytöeläinten hoitoa koskevan keskustelun faktapohjalle ja tarjoaisi mahdollisuuden toimia aktiivisesti löytöeläinmäärien vähentämiseksi. Esimerkiksi valistustyö vastuuntuntoisesta lemmikinpidosta olisi helpompi kohdentaa niihin kuntiin, joissa eläimiä hylätään eniten, sanoo HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Löytöeläintilastot olisivat tärkeää aineistoa löytöeläimiä vastaanottaville tahoille, sillä niiden pohjalta voitaisiin päätellä löytöeläintoiminnan kuntakohtainen tarve ja kustannukset sekä todennäköiset ruuhkahuiput. Tämä helpottaisi toiminnan resurssointia ja budjetointia. Lisäksi löytöeläintoimijoiden olisi mahdollista vertailla tilastojaan, tehdä yhteistyötä ja ottaa mallia edistyksellisimmistä talteenottopaikoista ja toimintatavoista.

– Esimerkiksi kodittomien kissojen määrät eivät jakaannu tasaisesti ympäri maan. Siksi olemassa olevat voimavarat olisi tärkeää kohdentaa oikein. Sijaiskotitoiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia ja kissojen adoptoijia on yleensä enemmän kaupungeissa. Sijaiskoteja kaipaavia kissoja taas on eniten ympäröivissä maaseutukunnissa. Toimivan vapaaehtoisverkoston luomisessa on siis haasteita, koska tekijöitä tarvitaan molempiin päihin, sanoo Dewin sijaiskotivastaava Anna Koskela.

Löytöeläinten määristä on Suomessa tehty tähän mennessä tiettävästi kaksi selvitystä, joista toisen on tehnyt Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto SEY vuonna 2007 ja toisen maa- ja metsätalousministeriö vuonna 2010. SEYn kyselyyn vastasi 125 löytöeläinhoitolaa, joiden toiminta kattoi 288 kuntaa, mikä on 69 prosentin osuus silloisista kunnista. Maa- ja metsätalousministeriön kyselyn tulokset kattoivat Suomen tuolloisesta 336 kunnasta 131.

Myös Eläinsuojeluyhdistys Dewi selvitti tänä vuonna löytökissojen määriä tunnistusmerkintään liittyvässä kyselyssään. Tähän kyselytutkimukseen sisällytettiin myös itsenäiset vapaaehtoisvoimin toimivat eläinsuojeluyhdistykset, jotka ottavat joka vuosi talteen merkittävän määrän kodittomia kissoja. Kyselyyn vastanneista 40 toimijasta 29 ilmoitti vuonna 2016 vastaanottamiensa kissojen määrän, joka oli yhteensä 4579. Kun vastaukset suhteuttaa kaikkien tiedossa olevien löytöeläintoimijoiden määrään, talteen otettujen kissojen vuotuiseksi määräksi saadaan noin 16 500.

Löytöeläinten todellisesta määrästä Suomessa ei ole tarkkaa tietoa. Britanniassa ja Yhdysvalloissa on esitetty, että kodittomien kissojen määrä olisi noin 20–30 prosenttia kotitalouksien kissojen määrästä. Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2016 Suomen kotitalouksissa oli noin 600 000 kissaa. Tästä luvusta 20 prosenttia on 120 000 kissaa.
28.11.2017

Kommentit (12)

Raija Pekkanen 22.12.2017
Hyvä ajatus...
HEIKKI REMES 11.12.2017
Hienoa
HEIKKI REMES 04.12.2017
Hienoa
HEIKKI REMES 03.12.2017
Hienoa
HEIKKI REMES 02.12.2017
hienoa
HEIKKI REMES 02.12.2017
Hienoa
HEIKKI REMES 01.12.2017
hienoa
HEIKKI REMES 29.11.2017
Hienoa
Eeva Heinonen 29.11.2017
Hienoa !
Pirkko Matikainen 28.11.2017
Ihan hyvä
HEIKKI REMES 28.11.2017
HIENOA
Aila Ristolainen 28.11.2017
Ihan hyvä esitys!

Tule hyväntekijäksi

Hei Hyväntekijä - tilaa Sharewoodin uutiskirje!

Saat etuja, tarjouksia ja kilpailukutsuja sekä uutiskirjeen kerran kuukaudessa.
Tule mukaan. Hyvän tekeminen tekee onnelliseksi - tutkitusti.

ps. Jos olet rekisteröitynyt Sharewoodiin, saat uutiskirjeen ja edut automaattisesti.